Look-Out

Health Mate

oost-vlaanderen

Het verschil tussen Health Mate® en een ander merk?

HET EFFECT ERVAN OP JE GEZONDHEID

Er zijn veel infraroodsauna’s op de markt, vaak ook goedkopere dan die van Health Mate®. Maar laat je niet misleiden. Niet alle infraroodstraling heeft hetzelfde eff ect op je lichaam. Health Mate® is reeds 42 jaar markt leider en voor zovelen on mis baar geworden. We ge bruiken de beste materialen en technieken waar door we als enige fabrikant levenslange garantie kunnen bieden.

“Niet alle infraroodstraling heeft hetzelfde eff ect op je lichaam.”

HET VERSCHIL ZIT ‘M IN ONZE STRALINGS ELEMENTEN

3rd Party tested Low EMF Certification Heating benefits NO other infrared sauna heaters create

Dual Micron: 2 infrared wavelenghts Certified 100% Non Toxic

UL Recognized heater 360 full circle heat Highest watt density industry wide

Health Mate® is de enige infraroodsauna-fabrikant ter wereld die Tecoloy stralings elementen gebruikt die op een golfl engte zitten van 6.340 nanometer. Deze golfl engte is als het ware ‘gemaakt’ voor ons lichaam en heeft een therapeutisch eff ect. De helende werking ver taalt zich in een afname van pijn aan de spieren, gewrichten of zelfs organen. De lange golf infrarood energie die dus enkel op deze manier in ons lichaam binnenkomt, stimuleert het im muun systeem, geeft impulsen aan het cel ver nieuwingsproces, biedt een heilzame onder steuning bij medische klachten en verbetert de bloed doorstroming. Dit zodat we sterk, gezond en energiek blijven. De goed kopere versies werken met minder waardige stralings elementen die géén langdurige gezond heids voordelen opleveren. De warmte doet wel deugd, maar het eff ect is hetzelfde als een warm bad nemen.

Kom gratis testen in een van onze gratis testruimtes en overtuig uzelf!

Deel met uw vrienden: